Đơn vị của động lượng là:


Câu 117332 Nhận biết

Đơn vị của động lượng là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Động lượng \(\overrightarrow p \) của  một vật là một vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức \(\overrightarrow p  = m.\overrightarrow v \).

Đơn vị của động lượng là kilogam mét trên giây (kí hiệu \(kg.m/s\)).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.