Véctơ động lượng là véctơ:


Câu 117335 Nhận biết

Véctơ động lượng là véctơ:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Động lượng \(\overrightarrow p \) của một vật là một vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức \(\overrightarrow p  = m.\overrightarrow v \).

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.