Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 h là


Câu 11744 Vận dụng

Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 h là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số tế bào tạo thành sau n lần phân chia: Nt = N0 × 2n

Tính số lần phân chia → số tế bào tạo thành

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.