Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha nào?


Câu 11747 Vận dụng

Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Các pha:

+ Pha tiềm 

+ Pha lũy thừa

+ Pha cân bằng

+ Pha suy vong

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.