Các hình thức sinh sản chủ yếu của VSV nhân sơ là


Câu 11754 Nhận biết

Các hình thức sinh sản chủ yếu của VSV nhân sơ là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.