Một vật (m = 1kg ) rơi từ O không vận tốc đầu ở độ cao (120m ) xuống mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy (g = 10m/(s^2) ). a) Tính thế năng của vật tại vị trí thả vật. b) Xác định độ cao mà tại đó vật có động năng bằng hai thế năng?


Câu 117826 Vận dụng

 Một vật \(m = 1kg\) rơi từ O không vận tốc đầu ở độ cao \(120m\) xuống mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy \(g = 10m/{s^2}\).

a) Tính thế năng của vật tại vị trí thả vật.

b) Xác định độ cao mà tại đó vật có động năng bằng hai thế năng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Công thức tính thế năng: \({W_t} = mgz\)

+ Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường:

\(W = {W_d} + {W_t} = \frac{1}{2}m{v^2} + mgz\)

+ Định luật bảo toàn cơ năng: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.