Một con lắc đơn dài (2m ) treo vật (m = 200g ). Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho phương sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc ((60^0) ) rồi thả nhẹ, bỏ qua ma sát, lấy (g = 10m/(s^2) ). Vận tốc vật qua vị trí cân bằng là:


Câu 117829 Vận dụng

Một con lắc đơn dài \(2m\) treo vật \(m = 200g\). Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho phương sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc \({60^0}\) rồi thả nhẹ, bỏ qua ma sát, lấy \(g = 10m/{s^2}\). Vận tốc vật qua vị trí cân bằng là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường :

\(W = {W_d} + {W_t} = \dfrac{1}{2}m{v^2} + mgz\)

Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.