Một xilanh chứa (100c(m^3) ) khí ở (2atm ). Pit-tông nén khí trong xilanh xuống còn (80c(m^3) ). Coi nhiệt độ của quá trình nén khí không thay đổi, áp suất của khí trong xilanh khi đó là:


Câu 117840 Thông hiểu

Một xilanh chứa \(100c{m^3}\) khí ở \(2atm\). Pit-tông nén khí trong xilanh xuống còn \(80c{m^3}\). Coi nhiệt độ của quá trình nén khí không thay đổi, áp suất của khí trong xilanh khi đó là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Định luật Bô-lơ - Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

+ Hệ thức: \(p \sim \dfrac{1}{V} \Rightarrow pV = const\)

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.