Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng của vi sinh vật?


Câu 11788 Thông hiểu

Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng của vi sinh vật?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.