Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau: Ví dụ: Số học sinh có kết quả Toán – giỏi, Ngữ văn – giỏi là 40. Minh họa Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:

Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau:

Ví dụ: Số học sinh có kết quả Toán – giỏi, Ngữ văn – giỏi40. Minh họa

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:


Câu 117880 Thông hiểu

Môn Toán đạt loại giỏi


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính tổng số học sinh được lựa chọn.

- Tính số học sinh được loại giỏi môn Toán.

- Xác suất thực nghiệm=Số học sinh được loại giỏi môn Toán:Tổng số học sinh được lựa chọn.

Xem lời giải


Câu 117879 Vận dụng

Loại khá trở lên ở cả hai môn


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính tổng số học sinh được lựa chọn.

- Tính số học sinh loại khá trở lên ở cả 2 môn.

- Xác suất thực nghiệm=Số học sinh được loại khá trở lên ở cả 2 môn:Tổng số học sinh được lựa chọn.

Xem lời giải


Câu 117878 Vận dụng

Loại trung bình ở ít nhất một môn


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xét các trường hợp loại trung bình ở ít nhất một môn.

- Tính số học sinh được loại trung bình ở ít nhất một môn.

- Xác suất thực nghiệm=Số học sinh bị loại trung bình ở ít nhất 1 môn: Tổng số học sinh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.