Tung đồng xu 15 lần liên tiếp và kết quả thu được ghi lại trong bảng sau: Lần tung Kết quả Lần tung Kết quả Lần tung Kết quả 1 S 6 N 11 N 2 S 7 S 12 S 3 N 8 S 13 N 4 S 9 N 14 N 5 N 10 N 15 N N: Ngửa S: Sấp

Tung đồng xu 15 lần liên tiếp và kết quả thu được ghi lại trong bảng sau:

Lần tung

Kết quả

Lần tung

Kết quả

Lần tung

Kết quả

1

S

6

N

11

N

2

S

7

S

12

S

3

N

8

S

13

N

4

S

9

N

14

N

5

N

10

N

15

N

N: Ngửa

S: Sấp


Câu 117976 Nhận biết

Số lần xuất hiện mặt ngửa (N) là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải


Câu 117975 Thông hiểu

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xác định số lần xuất hiện mặt ngửa.

- Xác suất thực nghiệm=Số lần được N: Tổng số lần tung.

Xem lời giải


Câu 117974 Vận dụng

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Xác định số lần xuất hiện mặt sấp.

- Xác suất thực nghiệm=Số lần được S: Tổng số lần tung.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.