Điều nào sau đây không đúng về gen Inteferon (IFN)?


Câu 11809 Thông hiểu

Điều nào sau đây không đúng về gen Inteferon (IFN)?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.