Đạo hàm của hàm số (y = x + (sin ^2)x ) là


Câu 118140 Thông hiểu

Đạo hàm của hàm số \(y = x + {\sin ^2}x\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(\left( {\sin x} \right)' = \cos x\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.