Đạo hàm của hàm số (y = (1)(((x^2))) ) là


Câu 118146 Thông hiểu

Đạo hàm của hàm số \(y = \dfrac{1}{{{x^2}}}\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Đưa \(\dfrac{1}{{{x^2}}}\) về dạng \({x^a}\).

Bước 2: Sử dụng công thức \(\left( {{x^a}} \right)' = a.{x^{a - 1}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.