Đạo hàm của hàm số (y = 2sin x - 3cos x ) là


Câu 118147 Thông hiểu

Đạo hàm của hàm số \(y = 2\sin x - 3\cos x\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

\(\left( {\sin x} \right)' = \cos x;\left( {\cos x} \right)' =  - \sin x\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.