Cho hàm số (f(x) = ((2x - 1)^3) ). Giá trị của ((f^ prime )(1) ) bằng


Câu 118150 Vận dụng

Cho hàm số \(f(x) = {(2x - 1)^3}\). Giá trị của \({f^\prime }(1)\) bằng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính \(f'\left( x \right)\) bằng cách sử dụng công thức \(\left( {{u^n}} \right)' = n.u'.{u^{n - 1}}\)

Bước 2: Thay x=1 vào \(f'\left( x \right)\) tính \(f'\left( 1 \right)\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.