Có bao nhiêu ý đúng trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm? (1). Trong số các đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtit là gây hại ít nhất cho cơ thể sinh vật (2). Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen cấu trúc (3). Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại. (4). Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa (5). Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm là trung tính. (6). Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen mà nó tồn tại.


Câu 118196 Thông hiểu

Có bao nhiêu ý đúng trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm?

(1). Trong số các đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtit là gây hại ít nhất cho cơ thể sinh vật

(2). Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen cấu trúc

(3). Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.

(4). Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa

(5). Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm là trung tính.

(6). Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen mà nó tồn tại.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.