Đạo hàm của hàm số (y = tan x - cot x ) là


Câu 118210 Thông hiểu

Đạo hàm của hàm số \(y = \tan x - \cot x\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức:

\(\begin{array}{l}\left( {\tan x} \right)' = \dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}\\\left( {\cot x} \right)' =  - \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}\end{array}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.