Cho hàm số (y = f( x ) ) có đạo hàm trên  ( mathbb(R) ) Xét các hàm số (g( x ) = f( x ) - f( (2x) ) ) và (h( x ) = f( x ) - f( (4x) ) ). Biết rằng (g'( 1 ) = 21 )  và (g'( 2 ) = 1000 ). Tính (h'( 1 ) )


Câu 118305 Thông hiểu

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm trên  \(\mathbb{R}\) Xét các hàm số \(g\left( x \right) = f\left( x \right) - f\left( {2x} \right)\) và \(h\left( x \right) = f\left( x \right) - f\left( {4x} \right)\). Biết rằng \(g'\left( 1 \right) = 21\)  và \(g'\left( 2 \right) = 1000\). Tính \(h'\left( 1 \right)\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm \(g'\left( x \right)\),\(h'\left( x \right)\) theo \(f'\left( x \right)\).

Bước 2: Tính  \(g'\left( 1 \right)\), \(g'\left( 2 \right)\), \(h'\left( 1 \right)\) theo \(f'\left( 1 \right)\), \(f'\left( 2 \right)\) và \(f'\left( 4 \right)\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.