Cho hai hàm số (f( x ) ) và (g( x ) ) có (f'( 1 ) = 3 ) và (g'( 1 ) = 1. ) Đạo hàm của hàm số (f( x ) - g( x ) ) tại điểm (x = 1 ) bằng


Câu 118315 Nhận biết

Cho hai hàm số \(f\left( x \right)\) và \(g\left( x \right)\) có \(f'\left( 1 \right) = 3\) và \(g'\left( 1 \right) = 1.\) Đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) - g\left( x \right)\) tại điểm \(x = 1\) bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

\({[f(x) - g(x)]^\prime } = {f^\prime }(x) - {g^\prime }(x)\)

Thay x=1 vào đạo hàm vừa tìm được.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.