Cho hình chóp (S.ABC ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông tại (B ), (AB = a ), (BC = 2a ), (SA ) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = căn (15) a ) (tham khảo hình bên)Góc giữa đường thẳng (SC ) và mặt phẳng đáy bằng


Câu 118318 Thông hiểu

Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy \(ABC\) là tam giác vuông tại \(B\), \(AB = a\), \(BC = 2a\), \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA = \sqrt {15} a\) (tham khảo hình bên)

Góc giữa đường thẳng \(SC\) và mặt phẳng đáy bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm hình chiếu của SC lên (ABC)  .

Bước 2: Góc giữa SC và (ABC)  là góc giữa SC và hình chiếu.

Bước 3: Tìm \(\tan \widehat {SCA}\)=>\(\widehat {SCA}\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.