Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4a và AD = 3a thì độ dài ( overrightarrow (AB) + overrightarrow (AD) ) là:


Câu 11845 Vận dụng

Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4a$ và $AD = 3a$ thì độ dài \(\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AD} \) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Dùng quy tắc hình bình hành để tìm véc tơ tổng \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} \).

- Tính độ dài véc tơ tìm được ở trên rồi kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.