Gọi (G ) là trọng tâm tam giác vuôngABCvới cạnh huyền BC = 12. Tổng hai vectơ overrightarrow (GB) + overrightarrow (GC) có độ dài bằng bao nhiêu ?


Câu 11847 Vận dụng

Gọi \(G\) là trọng tâm tam giác vuông$ABC$với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng hai vectơ $\overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} $ có độ dài bằng bao nhiêu ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dựng hình bình hành \(GBDC\), sử dụng quy tắc hình bình hành tìm véc tơ tổng \(\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC} \).

- Tính độ dài véc tơ tìm được ở trên và suy ra kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.