Một chất điểm chuyển động theo phương trình (S =  - (1)(3)(t^3) + 6(t^2) ), trong đó (t > 0,t ) được tính bằng giây ((s) ) và (S ) tính bằng mét ((m) ). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm (t = 3 ) (giây) bằng


Câu 118480 Vận dụng

Một chất điểm chuyển động theo phương trình \(S =  - \dfrac{1}{3}{t^3} + 6{t^2}\), trong đó \(t > 0,t\) được tính bằng giây \((s)\) và \(S\) tính bằng mét \((m)\). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm \(t = 3\) (giây) bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm hàm số của vận tốc: \(v\left( t \right) = S'\left( t \right)\).

Bước 2: Thay t=3 vào tính \(v\left( 3 \right)\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.