Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) và SA=2a. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, (alpha ) là góc tạo bởi đường thẳng CG và mặt phẳng (SAC). Tính (sin alpha ).


Câu 118484 Vận dụng cao

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) và SA=2a. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng CG và mặt phẳng (SAC). Tính \(\sin \alpha \).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Xác định đường thẳng qua G và vuông góc với (SAC).

Bước 2: Xác định góc giữa CG và (SAC).

Bước 3: Tính góc

Kẻ \(PQ||SA\), \(Q \in AC\).

Sử dụng định lý pytago trong tam giác CPQ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.