Cho hàm số (f( x ) = ( (x - 2) )căn ((x^2) - 1) ), tìm tập nghiệm S của bất phương trình (f'( x ) <= căn ((x^2) - 1) )


Câu 118490 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left( {x - 2} \right)\sqrt {{x^2} - 1} \), tìm tập nghiệm S của bất phương trình \(f'\left( x \right) \le \sqrt {{x^2} - 1} \)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính \(f'\left( x \right)\).

Bước 2: Chuyển vế rồi quy đồng giải bất phương trình  đưa về bất phương trình \(\dfrac{{f\left( x \right)}}{{\sqrt {g\left( x \right)} }} \le 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}f\left( x \right) \le 0\\g\left( x \right) > 0\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.