Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Khi đó: <=ft| ( overrightarrow (OA) + overrightarrow (OB) ) right| =


Câu 11851 Thông hiểu

Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $a$, tâm $O$. Khi đó: $\left| {\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} } \right| = $


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Dựng hình bình hành \(OAEB\), sử dụng quy tắc hình bình hành xác định véc tơ tổng \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \).

- Sử dụng các tính chất của hình vuông để tính độ dài véc tơ vừa tìm được ở trên.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.