Cho (Delta ABC ) vuông tại (A ) và (AB = 3 ), (AC = 4 ). Véctơ ( overrightarrow (CB) + overrightarrow (AB) ) có độ dài bằng


Câu 11854 Vận dụng

Cho \(\Delta ABC\) vuông tại \(A\) và \(AB = 3\), \(AC = 4\). Véctơ \(\overrightarrow {CB} + \overrightarrow {AB} \) có độ dài bằng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dựng hình bình hành \(ABCD\). 

- Sử dụng quy tắc hình bình hành để tìm véc tơ tổng \(\overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {AB} \).

- Tính độ dài véc tơ trên dựa vào tính chất hình bình hành, tam giác vuông,…

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.