Một dây điện trở có chiều dài 12m và có điện trở là 36Ω. Điện trở dây dẫn khi cắt ngắn dây đi 2m là


Câu 118560 Vận dụng

Một dây điện trở có chiều dài 12m và có điện trở là 36Ω. Điện trở dây dẫn khi cắt ngắn dây đi 2m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính ra 1m dây có điện trở R0 (Ω). Sau đó suy ra điện trở của dây dẫn dài x (m) là R = x.R0 (Ω).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.