Cho hình thang ABCD có (AB ) song song với (CD ). Cho AB = 2a;CD = a. Gọi (O ) là trung điểm của (AD ). Khi đó :


Câu 11857 Vận dụng

Cho hình thang $ABCD$ có \(AB\) song song với \(CD\). Cho $AB = 2a;CD = a$. Gọi \(O\) là trung điểm của \(AD\). Khi đó :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Dựng hình bình hành \(OBFC\) .

- Sử dụng quy tắc hình bình hành tìm véc tơ tổng \(\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC} \).

- Tính độ dài véc tơ trên sử dụng tính chất hình bình hành và đường trung bình hình thang.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.