Choose the best answerAccording to this weather forecast, what days will be windy?


Câu 118581 Thông hiểu

Choose the best answer

According to this weather forecast, what days will be windy?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.