Choose the best answer The grass is green, the sky is blue and the flowers are colorful!!! Which season is it?


Câu 118582 Nhận biết

Choose the best answer

The grass is green, the sky is blue and the flowers are colorful!!! Which season is it?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.