Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen là:                        3’ ATGAGTGAXXGTGGX 5’ Đoạn gen này có:


Câu 1186 Vận dụng

Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen là:

                       3’ ATGAGTGAXXGTGGX 5’

Đoạn gen này có:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Vì %A + %G = 50%N → Tỉ lệ A + G/T+X.
  • Tính số nucleotide của gen → số liên kết cộng hóa trị
  • Xác định số nucleotide các loại → số liên kết hidro

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.