Momen lực có đơn vị là:


Câu 11863 Thông hiểu

Momen lực có đơn vị là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính momen của lực: \(M = F{\rm{d}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.