Cho 4 điểm bất kì A,B,C,O. Đẳng thức nào sau đây đúng?


Câu 11865 Nhận biết

Cho $4$ điểm bất kì $A,B,C,O$. Đẳng thức nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc ba điểm $\overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {AB} $ xét tính đúng sai của từng đáp án.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.