Chọn khẳng định sai:


Câu 11866 Nhận biết

Chọn khẳng định sai:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc hiệu hai véc tơ $\overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {AB} $ xét tính đúng sai của từng đáp án.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.