Cho ba vectơ overrightarrow a , overrightarrow b , overrightarrow c đều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ overrightarrow a , overrightarrow b cùng hướng, hai vectơ overrightarrow a ,,( rm( )) overrightarrow c đối nhau. Khẳng định nào sau đây đúng ?


Câu 11870 Thông hiểu

Cho ba vectơ $\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c $ đều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ $\overrightarrow a ,\overrightarrow b $ cùng hướng, hai vectơ $\overrightarrow a \,,{\rm{ }}\overrightarrow c $ đối nhau. Khẳng định nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vẽ hình và nhận xét dựa vào định nghĩa véc tơ đối.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.