Cho tam giác đều ABC cạnh (a ), gọi G là trọng tâm. Khi đó giá trị <=ft| ( overrightarrow (AB) - overrightarrow (GC) ) right| là:


Câu 11875 Vận dụng

Cho tam giác đều $ABC$ cạnh \(a\), gọi $G$ là trọng tâm. Khi đó giá trị $\left| {\overrightarrow {AB} - \overrightarrow {GC} } \right|$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Sử dụng định nghĩa véc tơ đối đưa phép trừ hai véc tơ về phép cộng hai véc tơ.

- Dùng quy tắc ba điểm để tìm véc tơ tổng, từ đó tính độ dài véc tơ đó suy ra đáp số.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.