Cho bốn điểm A,( rm( ))B,( rm( ))C,( rm( ))D phân biệt. Khi đó vectơ ( overrightarrow u = overrightarrow (AD)  - overrightarrow (CD)  + overrightarrow (CB)  - overrightarrow (AB) ) bằng:


Câu 11879 Thông hiểu

Cho bốn điểm $A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D$ phân biệt. Khi đó vectơ \(\overrightarrow u = \overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {CB}  - \overrightarrow {AB} \) bằng:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.