Cho tam giác (ABC ), trọng tâm là (G ). Phát biểu nào là đúng?


Câu 11882 Thông hiểu

Cho tam giác \(ABC\), trọng tâm là \(G\). Phát biểu nào là đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét tính đúng sai của từng đáp án, sử dụng các định nghĩa véc tơ đối, quy tắc trọng tâm,…

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.