Cho tam giác (ABC ). Để điểm (M ) thoả mãn điều kiện ( overrightarrow (MA) - overrightarrow (MB)  + overrightarrow (MC)  = overrightarrow 0 ) thì (M ) phải thỏa mãn mệnh đề nào?


Câu 11884 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\). Để điểm \(M\) thoả mãn điều kiện \(\overrightarrow {MA} - \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \) thì \(M\) phải thỏa mãn mệnh đề nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Biến đổi đẳng thức đã cho về thành \(\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow {AB} \) sử dụng các quy tắc trừ và định nghiã véc tơ đối.

- Từ đẳng thức trên suy ra \(BAMC\) là hình bình hành.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.