Tính đạo hàm của hàm số (f( x ) = x( (x - 1) )( (x - 2) )...( (x - 2018) ) ) tại điểm (x = 0 ).


Câu 119129 Nhận biết

Tính đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) = x\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)...\left( {x - 2018} \right)\) tại điểm \(x = 0\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

\(\left( {f.g} \right)' = f'.g + f.g'\)

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.