Cho hàm số (f( x ) ) có đạo hàm (f'( x ) = (x^2)( (x + 2) )( (x - 3) ) ). Điểm cực đại của hàm số (g( x ) = f( ((x^2) - 2x) ) ) là:


Câu 119349 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {x^2}\left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right)\). Điểm cực đại của hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} - 2x} \right)\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính \(g'\left( x \right)\), giải phương trình \(g'\left( x \right) = 0\).

- Lập BXD của \(g'\left( x \right)\).

- Xác định điểm cực đại của hàm số \(g\left( x \right)\) là điểm mà \(g'\left( x \right)\) đổi dấu từ dương sang âm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.