Một chiếc micro được nối với dao động kí điện tử để ghi nhận âm thanh phát ra từ chiếc còi của xe cứu thương đang chạy trên đường. Màn hình dao động kí như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?


Câu 119694 Vận dụng

Một chiếc micro được nối với dao động kí điện tử để ghi nhận âm thanh phát ra từ chiếc còi của xe cứu thương đang chạy trên đường. Màn hình dao động kí như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cường độ âm: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{I = \dfrac{{{P_0}}}{{4\pi {r^2}}}}\\{I \sim {A^2}}\end{array}} \right.\)

Công thức hiệu ứng Doppler khi nguồn âm chuyển động, máy thu đứng yên: \(f = \dfrac{v}{{v \pm {v_n}}}.{f_0}\)

Khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu: \(v - {v_n}\)

Nguồn âm chuyển động ra xa máy thu: \(v + {v_n}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.