Ở giai đoạn xâm nhập của virut vào tế bào chủ, xảy ra hiện tượng?


Câu 12032 Thông hiểu

Ở giai đoạn xâm nhập của virut vào tế bào chủ, xảy ra hiện tượng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

See the source image

Xem lại quá trình xâm nhập và nhân lên của virus

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.