Ở ong mật, xét 3 gen có số alen lần lượt là 3,4,5. Gen 1 và 2 nằm trên cặp NST số 4, gen 3 nằm trên cặp NST số 5. Số kiểu gen tối đa về 3 gen trên trong quần thể là:


Câu 1204 Vận dụng cao

Ở ong mật, xét 3 gen có số alen lần lượt là 3,4,5. Gen 1 và 2 nằm trên cặp NST số 4, gen 3 nằm trên cặp NST số 5. Số kiểu gen tối đa về 3 gen trên trong quần thể là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bộ NST của ong mật đực và cái là khác nhau:

- Ong chúa và ong thợ là cá thể lưỡng bội 2n số nhiễm sắc thể, được phát triển từ trứng thụ tinh.

- Ong đực là cá thể đơn bội 1n phát triển từ trứng không thụ tinh.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.