Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV?


Câu 12046 Thông hiểu

Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Có 3 con đường lây nhiễm HIV chủ yếu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.