Đối với những người nhiễm HIV, người ta có thể tìm thấy virut này ở…


Câu 12047 Vận dụng

Đối với những người nhiễm HIV, người ta có thể tìm thấy virut này ở…


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vì số lượng virut ở các loại dịch này là nhiều nhất nên khả năng lây nhiễm qua chúng là lớn nhất.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.