Choose the best answerI was only in Miami for a week. I wish I ______ more time there but I had to go to New York.


Câu 120577 Thông hiểu

Choose the best answer

I was only in Miami for a week. I wish I ______ more time there but I had to go to New York.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.