Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm (O ) với đường kính (50 , ,cm ) được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục (Ox ) đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình (x = Acos( (10t + phi ) ) ). Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm (H ) trên trục (Ox ) và cách (O ) một khoảng (100 , ,cm ). Tại thời điểm (t = 0 ), mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng (50 , ,dB ). Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ (1,25căn 3 , ,m/s ) lần thứ (2021 ) thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?


Câu 120585 Vận dụng cao

Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm \(O\) với đường kính \(50\,\,cm\) được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục \(Ox\) đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình \(x = Acos\left( {10t + \varphi } \right)\). Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm \(H\) trên trục \(Ox\) và cách \(O\) một khoảng \(100\,\,cm\). Tại thời điểm \(t = 0\), mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng \(50\,\,dB\). Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ \(1,25\sqrt 3 \,\,m/s\) lần thứ \(2021\) thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Hình chiếu của chuyển động tròn đều lên đường kính là dao động điều hòa có biên độ \(A = R = \frac{d}{2}\)

Công thức độc lập với thời gian: \({x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2}\)

Sử dụng vòng tròn lượng giác

Cường độ âm: \(I = \frac{P}{{4\pi {r^2}}}\)

Hiệu hai mức cường độ âm: \({L_2} - {L_1} = \lg \frac{{{I_2}}}{{{I_1}}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.